Regal 🏨 Hotel Lunch Buffet

🏨酒店自助餐甜點選擇多 Movenpick雪糕🍨 火焰雪山♨️ 薑汁黃糖豆腐花🥣 Opera 蛋糕🍰 🥰每款食小小都好滿足。 #吸睛甜品 #世一千層蛋糕 #一齊飛

平均消費
HK$0
地址
尖沙咀
香港尖沙咀
評分
5/5
下一篇載入中