IKEA 迷你四色月餅

📢好抵食!好抵食!好抵食! IKEA 迷你四色月餅$49 一盒有四個味道👍,每個都好好味😋,真心抵過自己製造👏。 #2023中秋節 #cakeoftheday #打卡蛋糕企劃 #Chill住食

平均消費
HK$0
地址
尖沙咀
香港尖沙咀
評分
5/5
下一篇載入中