【e+同你試】Samsung Galaxy S23 系列上手試 專用旗艦級處理器 × 2億像素攝力

Samsung Galaxy S23 Ultra 終隨 Galaxy Unpacked 發布會登場,S23 Ultra 外型看似同上代相約,同樣 4 鏡頭 / ,又有收藏 S Pen,但機身變得更方正,屏幕視感增加,效果不俗。而且採用專為 Galaxy 而設的處理器,兼相機升級至 2 億像素帶來更多拍攝功能,只要港版價錢合理,都有一定吸引力。同時,Samsung Galaxy Unpacked 發布會還帶來 Galaxy S23+ 及 S23,兩部機都搭配了 Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy 專用處理器,效能領先一眾 Android 新機,加上電量升級,使用體驗肯定比上代更佳。考慮到售價會比較親民,性價比相當出色。

影片主頁 > e+同你試

  【e+同你試】Samsung Galaxy S23 系列上手試 專用旗艦級處理器 × 2億像素攝力

  Samsung Galaxy S23 Ultra 終隨 Galaxy Unpacked 發布會登場,S23 Ultra 外型看似同上代相約,同樣 4 鏡頭 / ,又有收藏 S Pen,但機身變得更方正,屏幕視感增加,效果不俗。而且採用專為 Galaxy 而設的處理器,兼相機升級至 2 億像素帶來更多拍攝功能,只要港版價錢合理,都有一定吸引力。同時,Samsung Galaxy Unpacked 發布會還帶來 Galaxy S23+ 及 S23,兩部機都搭配了 Snapdragon 8 Gen 2 For Galaxy 專用處理器,效能領先一眾 Android 新機,加上電量升級,使用體驗肯定比上代更佳。考慮到售價會比較親民,性價比相當出色。

  📱一App睇盡超過50個自家製節目🎉日日都有新片上架👉即入U TV專頁👈

  【優惠每日更新】全新功能《優惠日曆》強勢登場!

  ↓為您整合不可錯過的Chill抵Jetso及人氣獎賞!↓

  ↓為您整合不可錯過的Chill抵Jetso及人氣獎賞!↓