U Food地獄廚神玩轉飯公室?!附零失敗芝士肉醬意粉食譜

今次隨機飯公室竟然抽中U Food著名地獄廚神?!即刻睇片圍觀下Miranda如何利用隨機食材製作午餐啦!另外附有芝士肉醬意粉食譜,只需簡單三步即可完成,就算廚房新手都可以超越Miranda煮出美味芝士肉醬意粉~

影片主頁 > Mavis

  U Food地獄廚神玩轉飯公室?!附零失敗芝士肉醬意粉食譜

  今次隨機飯公室竟然抽中U Food著名地獄廚神?!即刻睇片圍觀下Miranda如何利用隨機食材製作午餐啦!另外附有芝士肉醬意粉食譜,只需簡單三步即可完成,就算廚房新手都可以超越Miranda煮出美味芝士肉醬意粉~

  📱一App睇盡超過50個自家製節目🎉日日都有新片上架👉即入U TV專頁👈

  【優惠每日更新】全新功能《優惠日曆》強勢登場!

  ↓為您整合不可錯過的Chill抵Jetso及人氣獎賞!↓

  ↓為您整合不可錯過的Chill抵Jetso及人氣獎賞!↓