【e+同你試】智能家電入門篇!試玩 2 款智能拖板 附選購及使用貼士

近年嚟,智能家居成為新趨勢。原來只需要有智能拖板,就可以令屋企嘅傳統家電搖身一變「智能化」,簡單一部手機就可以控制電器!今次會同大家介紹同埋試玩 2 款智能拖板!事不宜遲,即刻開始啦!

影片主頁 > e+同你試

    【e+同你試】智能家電入門篇!試玩 2 款智能拖板 附選購及使用貼士

    近年嚟,智能家居成為新趨勢。原來只需要有智能拖板,就可以令屋企嘅傳統家電搖身一變「智能化」,簡單一部手機就可以控制電器!今次會同大家介紹同埋試玩 2 款智能拖板!事不宜遲,即刻開始啦!