U Lifestyle App賞您香港書展2024電子門票300張!

詳情:

App免費換香港書展2024電子門票!https://bit.ly/469bIzf

每年暑假盛事又點少得書展呢?第34屆香港書展將於7月17日至23日於灣仔會展舉行,今年以「影視文學」為主題,場內場外將舉辦超過600項文化活動,包括八大講座系列,廣邀各地嘅作者與讀者分享及交流。同場更有「運動消閒博覽」及「零食世界」,可憑同一門票玩盡三大活動!一次過感受文化書香、運動樂趣及零食滋味!

立即入App憑U Fun免費換香港書展2024電子門票300張!快啲叫埋親朋好友入U Lifestyle App一齊換啦!新會員更有限定優惠!

香港書展2024詳情
開放日期及時間:
2024年7月17至22日 (星期三至一):上午10時至下午10時
2024年7月23日 (星期二):上午9時至下午5時
地點:香港會議展覽中心新翼Hall 1 (會展站B3或灣仔站A5出入口)
網站:https://bit.ly/3VINMxG

*開放時間以官方最終確認為準
*展覽會於每日關閉前45分鐘停止參觀人士進場


▼立即入App以U Fun換領▼
平日門票(17-18/7 & 22-23/7) ►https://bit.ly/4eO4jsR
周末門票(19-21/7) ►https://bit.ly/4cnU4d8

*數量有限,先到先得,換完即止。須受條款及細則約束。


►入《社群》睇埋其他優惠,再入其他主題出Post分享禮品用後感/食後感,仲可增加日後優先獲邀參加社群活動嘅機會!
>>即睇《社群》「著數報料」主題<<

-------------

條款及細則:

 1. 每個合資格U Lifestyle會員最多限換領電子門票2張,先到先得,換完即止。
 2. 平日門票只適用於17-18/7 & 22-23/7,周末門票只適用於19-21/7,不設更換其他日子。
 3. 成功換領後,電子門票將自動收藏至「我的電子券」區,請自行滑動此券以獲得入場QR Code;每張電子門票及入場QR Code只限入場一次,請小心保管。
 4. 如因任何情況主辦單位決定臨時取消、中止或提前結束博覽,將不會另行通知及作出任何賠償、退回積分或換取其他禮遇。
 5. 會員須同意接受《UU積FUN賞》服務條款及U Lifestyle的私隱條款、服務條款及此活動之一切細則及條款。
 6. 每人須以一個 U Lifestyle APP帳戶及裝置參加《UU積FUN賞》(包括領取及累積U Fun、換領禮遇等),換取禮遇及專享功能時將需核對會員本人之個人資料。如發現任何人以同一裝置以多於一個帳戶參加《UU積FUN賞》,或任何人以多於一個帳戶參加,U Lifestyle 保留一切權利,包括有權即時取消該會員資格及取消並刪除其所有 U Lifestyle 帳戶、凍結該會員之重複或違規U Lifestyle 帳戶、取消部份或所有已賺取的 U Fun與兌換的禮遇及專享功能,而不會對會員作另行通知。
 7. 會員須提供電話號碼進行電話認證,以進行《UU積FUN賞》禮遇換領申請。
 8. 所有禮遇均不得退回或更換其他禮遇,而 U Fun 亦不會退回。U Fun 並無金錢價值,不能以任何方式兌換現金。
 9. 如因供應或其他問題而導致有關禮遇不能被如期送出,有關禮遇將由其他同等價值之禮遇補上。
 10. 有關禮遇/相關產品之品質、用後反應、使用及服務條款,U Lifestyle 概不負責。
 11. 會員填寫禮遇換領申請表格時,必須提供本人之個人資料及聯絡方法。若需他人代領,代領安排將詳見於正式領獎通知電郵。
 12. 會員須確定所提供的個人資料無誤。因未能聯絡或資料出錯令會員未能如期領取禮品,U Lifestyle概不負責,禮品將不獲補發。
 13. 如發現會員以空號、假帳戶或重複登記會員帳戶參加,或以任何方式擾亂或操控遊戲 (例如一個會員帳戶內以多於一個身份參加《UU積FUN賞》),U Lifestyle有權取消有關人士的禮遇申請資格,以及凍結或刪除有關之U Lifestyle會員帳戶,而毋須事先通知、作出解釋或補償。
 14. U Lifestyle 保留權利隨時自行更改、撤回或終止所有計劃、獎賞、禮遇、條款及細則,任何改動將於 U Lifestyle 各頻道之會員專區內公開發佈,不另作通知。
 15. 本活動由2024年7月5日下午6時正開始,此時間或之後的換領方為認可換領,禮品數量有限,先到先得,換完即止。
 16. 如有任何爭議,U Lifestyle 保留最終決定權。
 17. 資料及圖片只供參考,一切以實物為準。
參加日期:
由7月5日