U Lifestyle App X 一粥麵請您試食「聞雞起筷」「麻椒醬油雞」及「去骨海南雞」套餐!

詳情:

入App免費換領!►https://bit.ly/3UGsJwr

香港人餐桌無雞不歡,海南雞飯更加係唔少人嘅至愛!早前一粥麵就請嚟貼地歌手吳浩康創作「聞雞起筷」廣告歌曲,喚起大家對海南雞嘅食慾!除咗香濃嫩滑嘅無骨海南雞外,今年更推出唔同口味,包括椒香麻辣嘅「麻椒醬油雞」,嫩滑雞肉辣中帶麻,平時好辣嘅朋友必食!

今晚 (3/5)下午6時正起入App憑U Fun免費換一粥麵「麻椒醬油雞」及「去骨海南雞」套餐!啦!快啲叫埋親朋好友入U Lifestyle App換啦!

▼立即入App以U Fun換領▼
「麻椒醬油雞」套餐► https://bit.ly/3UKuglg
「去骨海南雞」套餐►https://bit.ly/3JIB0tB

*數量有限,先到先得,換完即止。須受條款及細則約束。

 

*想繼續參加更多送禮活動、尊享會員優惠?記得去 App Store / Play Store 俾U Lifestyle App五星星評分啊!

*入《U Jetso》換禮品之外,記得入《社群》「著數報料」主題睇其他優惠,再入其他主題分享禮品用後感/食後感,做個著數達人!

 

-------------

 

條款及細則:

 

 1. 此禮品之實體兌換信可於U Lifestyle位於北角的辦公室領取或以平郵方式寄出,因未能聯絡或資料出錯令會員未能如期收到禮遇,或因禮遇於郵寄途中損毀或遺失,U Lifestyle 概不負責,禮遇將不獲補發。
 2. 會員須同意接受《UU積FUN賞》服務條款及U Lifestyle的私隱條款、服務條款及此活動之一切細則及條款。
 3. 成功換領此禮品之會員,可憑實體兌換信於2024年6月30日或之前,午市或晚市時段到一粥麵分店兌換一份去骨海南雞套餐(配秘製油飯及茶/啡),詳情請留意實體兌換信上之條款及細則。
 4. 每人須以一個 U Lifestyle APP帳戶及裝置參加《UU積FUN賞》(包括領取及累積U Fun、換領禮遇等),並以會員本人之個人資料來換取禮遇及專享功能,而有關個人資料將作核對會員身份之用。如發現任何人以同一裝置以多於一個帳戶參加《UU積FUN賞》,或任何人以多於一個帳戶參加,U Lifestyle 保留一切權利,包括有權即時取消該會員資格及取消並刪除其所有 U Lifestyle 帳戶、凍結該會員之重複或違規U Lifestyle 帳戶、取消部份或所有已賺取的 U Fun與兌換的禮遇及專享功能,而不會對會員作另行通知。
 5. 會員須提供電話號碼進行電話認證,以進行《UU積FUN賞》禮遇換領申請。而電話號碼將永久跟隨同一註冊電郵之帳戶,有關的禮遇換領申請將於遞交翌日起計10 - 14個工作天內處理(不包括星期六、日以及公眾假期)。
 6. 所有禮遇均不得退回或更換其他禮遇,而 U Fun亦不會退回。U Fun 並無金錢價值,不能以任何方式兌換現金。
 7. 如因供應或其他問題而導致有關禮遇不能被如期送出,有關禮遇或由其他同等價值之禮遇補上。
 8. 有關禮遇/相關產品之品質、用後反應、使用及服務條款,U Lifestyle 概不負責。
 9. 會員填寫禮遇換領申請表格時,必須提供本人之個人資料及聯絡方法。若需他人代領,代領安排將詳見於正式領獎通知電郵。
 10. 會員須確定所提供的個人資料無誤。因未能聯絡或資料出錯令會員未能如期領取禮品,U Lifestyle概不負責,禮品將不獲補發。
 11. 如發現會員以空號、假帳戶或重複登記會員帳戶參加,或以任何方式擾亂或操控遊戲 (例如一個會員帳戶內以多於一個身份參加《UU積FUN賞》),U Lifestyle有權取消有關人士的禮遇申請資格,以及凍結或刪除有關之U Lifestyle會員帳戶,而毋須事先通知、作出解釋或補償。
 12. U Lifestyle保留權利隨時自行更改、撤回或終止所有計劃、獎賞、禮遇、條款及細則,任何改動將於 U Lifestyle各頻道之會員專區內公開發佈,不另作通知。
 13. 本活動由2024年5月3日晚上6時開始,此時間或之後的換領方為認可換領,禮品數量有限,先到先得,換完即止。
 14. 如有任何爭議,U Lifestyle保留最終決定權。
 15. 資料及圖片只供參考,一切以實物為準。
參加日期:
由5月3日