U Lifestyle App賞您自由鳥旅遊SIM卡!

詳情:

入App換自由鳥旅遊SIM卡!►https://bit.ly/48b8HxF

臨飛先發現未買外遊數據卡?自由鳥幫到您!喺官網60個國家入面自選外遊目的地及日數,自由砌至啱自己嘅外遊組合,網上完成付款後,即可於全線超過300間香港OK便利店領取旅遊SIM卡,隨時拎卡即飛!到埗一插即用,超方便! 更可以隨時網上增值, 突然想改機票留多幾日,或者下次去旅行都用得返,唔洗次次都撲SIM卡!

宜家喺U Lifestyle App更可以免費換領呢張旅遊SIM卡,新登記成為會員都可以即時換到!SIM卡附送2天「亞洲12地」外遊數據,中日韓台星馬泰澳門等共12個亞洲地區都用得^,有效6個月咁長,未Plan好去邊都可以換定,隨時出發冇難度!

▼立即入App換▼
新會員限定:https://bit.ly/3w72gOF
現有會員限定:https://bit.ly/48b8HxF

 

^ 包含2天「亞洲12地」外遊數據:適用於日本、台灣、南韓、泰國、中國、澳門、印尼、馬來西亞、新加坡、孟加拉、柬埔寨同斯里蘭卡
# 數量有限,先到先得,換完即止。須受條款及細則約束。

-------

立即免費下載U Lifestyle App►https://bit.ly/3STVPHW

*想繼續參加更多送禮活動、尊享會員優惠?記得去 App Store / Play Store 俾U Lifestyle App五星星評分啊!

*入《U Jetso》換禮品之外,記得入《社群》「著數報料」主題睇其他優惠,再入其他主題分享禮品用後感/食後感,做個著數達人!

 

條款及細則:

 1. 此禮遇由Birdie Mobile Limited提供,禮品數量有限,先到先得,換完即止。每個合資格U Lifestyle會員最多限換領1個自由鳥旅遊SIM卡電子兌換碼 (「亞洲12地」2天)。
 2. 新會員限定禮遇只限2024年2月8日(星期四)00:01分或以後登記之U Lifestyle新會員換領。登記時間均以香港時間及本公司的伺服器時間為準。
 3. 此禮遇之電子兌換碼有效期至2024年7月31日晚上11時59分止。優惠逾期無效。外遊日費於兌換日起計180日內有效,有關有效期可於自由鳥應用程式或官網內查閱。
 4. 成功換領此禮遇後,自由鳥旅遊SIM卡電子兌換碼將自動收藏至「我的電子券」區域,請自行滑動此券以獲得電子兌換碼,並於自由鳥網站輸入電子兌換碼以換領實體旅遊SIM卡。
 5. 會員必須於完成訂單前於「優惠碼」欄輸入此電子兌換碼,方可享有此優惠。若完成訂單前忘記使用恕不補回此優惠。
 6. 每個電子兌換碼只限換領自由鳥旅遊SIM卡 (「亞洲12地」2天) 1次。
 7. 訂單一經確認,恕不接受取消及退款。
 8. 於推廣期內,每位客戶最多可享優惠一次。如下單時所提供的資料(包括但不限於姓名、手機號碼及電郵)為重覆使用、不真實、不正確、不完整或無效,有關訂單可能會被取消而不作另行通知。
 9. 電子兌換碼不可與商戶之部份優惠碼、購物優惠券、現金券、購物禮券或其他優惠同時使用或用作任何商業用途,不可轉讓予其他人,不可兌換現金或換取其他優惠或產品及不設退款。
 10. 電子券一經滑動,即屬「已兌換」。若換領禮遇前,因任何原因而使用或遺失此券,恕不獲補發。
 11. 電子兌換碼不可兌換現金、換取其他優惠或貨品。
 12. 請確保在網絡穩定的情況下使用此券,因網絡不穩等問題導致未能換領優惠,U Lifestyle概不負責。
 13. 所有禮遇均不得退回或更換其他禮遇,而U Fun亦不會退回。U Fun並無金錢價值,不能以任何方式兌換現金。
 14. 有關禮遇/相關產品之品質、用後反應、使用及服務條款,U Lifestyle概不負責。
 15. 會員須同意接受《UU積FUN賞》服務條款及U Lifestyle的私隱條款、服務條款及此活動之一切細則及條款。
 16. 每人須以一個 U Lifestyle APP帳戶及裝置參加《UU積FUN賞》(包括領取及累積U Fun、換領禮遇等),並以會員本人之個人資料來換取禮遇及專享功能,而有關個人資料將作核對會員身份之用。如發現任何人以同一裝置以多於一個帳戶參加《UU積FUN賞》,或任何人以多於一個帳戶參加,U Lifestyle 保留一切權利,包括有權即時取消該會員資格及取消並刪除其所有 U Lifestyle 帳戶、凍結該會員之重複或違規U Lifestyle 帳戶、取消部份或所有已賺取的 U Fun與兌換的禮遇及專享功能,而不會對會員作另行通知。
 17. 會員須提供電話號碼進行電話認證,以進行《UU積FUN賞》禮遇換領申請,而電話號碼將永久跟隨同一註冊電郵之帳戶。
 18. 本活動由2024年2月8日下午6時開始,此時間或之後的換領方為認可換領,禮品數量有限,先到先得,換完即止。
 19. 如有任何爭議,U Lifestyle及Birdie Mobile Limited保留最終決定權。
 20. 資料及圖片只供參考,一切以實物為準。
參加日期:
由2月8日