U Lifestyle App賞您荷花BB展電子門票!

詳情:

【#記得開U Lifestyle App以會員身份換領】► https://bit.ly/44GTun2

每年爸媽掃貨必到嘅BB展又嚟啦!由荷花集團主辦的大型BB展 -「國際嬰兒、兒童用品博覽」將於8月3日至6日一連4日於灣仔會展舉行,今年集合超過500個攤位,齊集熱門嬰幼兒用品、奶粉食品、外出用品、孕婦用品等,優惠更低至三折,各品牌更有大量免費著數禮品;而因疫情闊別多時嘅「BB爬行比賽」亦強勢回歸!爸媽們萬勿錯過喇!

日期及時間:
2023年8月3至5日(星期四至六)
上午10時至晚上8時
2023年8月6日(星期日)
上午10時至晚上7時

地點:
香港灣仔會議展覽中心Hall 1 展覽廳

 

立即入U Lifestyle App 《U Jetso》優惠專區換領第31屆國際嬰兒、兒童用品博覽電子門票啦,約埋朋友一齊入場掃貨啦!

【入App以U Fun換領】

新會員限定► https://bit.ly/44F2OHP
現有會員► https://bit.ly/43Cz2Cs

 

快啲下載U Lifestyle APP~做會員.賺U Fun.換禮品!►https://bit.ly/3Q9M2MP

*數量有限,先到先得,換完即止。須受條款及細則約束。

 

 

條款及細則:

 1. 新會員限定只限2023年7月27日(星期四)00:01分或以後登記之U Lifestyle新會員換領。
 2. 每個合資格U Lifestyle會員最多限換領電子門票2張,而每個合資格U Lifestyle新會員則最多限換領電子門票1張,數量有限,先到先得,換完即止。
 3. 成功換領後,電子門票將自動收藏至「我的電子券」區,請自行滑動此券以獲得入場QR Code;每張電子門票及入場QR Code只限入場一次,請小心保管。
 4. 如因應任何特別狀況,荷花集團或政府公佈取消、關閉、調整開放日期及時間或實施其他相應的防疫措施,均以主辦單位最新公佈為準,有關博覽門票將不會安排退回及更換其他獎品。詳情請留意官方公佈,並請遵從有關防疫措施。
 5. 電子門票不可用作任何商業用途,不可轉讓予其他人,不可兌換現金或換取其他優惠。
 6. 電子門票數量有限,先到先得。
 7. 詳情請留意換領電郵及電子門票上之條款及細則。
 8. 每人須以一個 U Lifestyle APP帳戶及裝置參加《UU積FUN賞》(包括領取及累積U Fun、換領禮遇等),並以會員本人之個人資料來換取禮遇及專享功能,而有關個人資料將作核對會員身份之用。如發現任何人以同一裝置以多於一個帳戶參加《UU積FUN賞》,或任何人以多於一個帳戶參加,U Lifestyle 保留一切權利,包括有權即時取消該會員資格及取消並刪除其所有 U Lifestyle 帳戶、凍結該會員之重複或違規U Lifestyle 帳戶、取消部份或所有已賺取的 U Fun與兌換的禮遇及專享功能,而不會對會員作另行通知。
 9. 會員須提供電話號碼進行電話認證,以進行《UU積FUN賞》禮遇換領申請。而電話號碼將永久跟隨同一註冊電郵之帳戶。
 10. 會員須確定所提供的個人資料無誤,因未能聯絡或資料出錯令會員未能如期收到電子門票之電郵,U Lifestyle概不負責,電子門票將不獲補發。
 11. 電子門票由荷花集團贊助,並須受有關條款及細則約束。
 12. 會員須同意接受《UU積FUN賞》服務條款及U Lifestyle的私隱條款、服務條款及此活動之一切細則及條款。
 13. 如發現會員以空號、假帳戶或重複登記會員帳戶參加,或以任何方式擾亂或操控遊戲 (例如一個會員帳戶內以多於一個身份參加《UU積FUN賞》),U Lifestyle有權取消有關人士的禮遇申請資格,以及凍結或刪除有關之U Lifestyle會員帳戶,而毋須事先通知、作出解釋或補償。
 14. 所有禮遇均不得退回或更換其他禮遇,而 U Fun 亦不會退回。U Fun 並無金錢價值,不能以任何方式兌換現金。
 15. 有關禮遇/相關產品之品質、用後反應、使用及服務條款,U Lifestyle 概不負責。
 16. U Lifestyle 保留權利隨時自行更改、撤回或終止所有計劃、獎賞、禮遇、條款及細則,任何改動將於U Lifestyle 各頻道之會員專區內公開發佈,不另作通知。
 17. 現有會員由2023年7月26日開始及新會員由2023年7月27日下午6時開結換領,此時間或之後的換領方為認可換領,禮品數量有限,先到先得,換完即止。
 18. 如有任何爭議,U Lifestyle及主辦機構保留最終決定權。
 19. 資料及圖片只供參考,一切以實物為準。
參加日期:
由7月26日