U Lifestyle App請您睇《調教你處男》特別場!

詳情:

【16/6 3PM準時開U Lifestyle App換領】► 按此進入

 

《曳曳同學會》導演最新編導,聯同《PARTY冇限耆》編劇合力炮製搞嘢爆笑新作《調教你處男》(No Hard Feelings),對白啜核踩界尺度無限!今次更由金像影后珍妮花羅倫絲貼身調教,出pool不再是夢!

 

U Lifestyle會員憑U Fun即可免費換領《調教你處男》特別場門票2張,快啲入App《U Jetso》優惠專區免費換領啦!

 

《調教你處男》特別場詳情
指定放映日期:2023年6月22日 (星期四)
指定放映時間:晚上7時45分
指定放映地點:九龍塘 Festival Grand 戲院 (指定座位)


【立即入App換領】
《調教你處男》特別場門票2張 ► 按此換領

 

*請於放映前40分鐘開始於戲院大堂接待處取票
*數量有限,先到先得,換完即止。須受條款及細則約束。

------------------------

條款及細則:

 1. 有關電影特別場門票只適用於2023年6月22日(星期四)晚上7時45分於九龍塘 Festival Grand 戲院舉行之《調教你處男》特別場,指定座位不得選擇,逾期無效。
 2. 有關電影特別場門票需於放映前40分鐘開始於戲院大堂接待處領取。
 3. 會員須同意接受《UU積FUN賞》服務條款及U Lifestyle的私隱條款、服務條款及此活動之一切細則及條款。
 4. 每人須以一個 U Lifestyle APP帳戶及裝置參加《UU積FUN賞》(包括領取及累積U Fun、換領禮遇等),換取禮遇及專享功能時將需核對會員本人之個人資料。如發現任何人以同一裝置以多於一個帳戶參加《UU積FUN賞》,或任何人以多於一個帳戶參加,U Lifestyle 保留一切權利,包括有權即時取消該會員資格及取消並刪除其所有 U Lifestyle 帳戶、凍結該會員之重複或違規U Lifestyle 帳戶、取消部份或所有已賺取的 U Fun與兌換的禮遇及專享功能,而不會對會員作另行通知。
 5. 會員須提供電話號碼進行電話認證,以進行《UU積FUN賞》禮遇換領申請。而電話號碼將永久跟隨同一註冊電郵之帳戶,有關的禮遇換領申請將於遞交翌日起計1 - 2個工作天內處理(不包括星期六、日以及公眾假期)。
 6. 所有禮遇均不得退回或更換其他禮遇,而 U Fun 亦不會退回。U Fun 並無金錢價值,不能以任何方式兌換現金。
 7. 如因供應或其他問題而導致有關禮遇不能被如期送出,有關禮遇將由其他同等價值之禮遇補上。
 8. 有關禮遇/相關產品之品質、用後反應、使用及服務條款,U Lifestyle 概不負責。
 9. 會員填寫禮遇換領申請表格時,必須提供本人之個人資料及聯絡方法。若需他人代領,代領安排將詳見於正式領獎通知電郵。
 10. 會員須確定所提供的個人資料無誤。因未能聯絡或資料出錯令會員未能如期領取禮品,U Lifestyle概不負責,禮品將不獲補發。
 11. 如發現會員以空號、假帳戶或重複登記會員帳戶參加,或以任何方式擾亂或操控遊戲 (例如一個會員帳戶內以多於一個身份參加《UU積FUN賞》),U Lifestyle有權取消有關人士的禮遇申請資格,以及凍結或刪除有關之U Lifestyle會員帳戶,而毋須事先通知、作出解釋或補償。
 12. U Lifestyle 保留權利隨時自行更改、撤回或終止所有計劃、獎賞、禮遇、條款及細則,任何改動將於 U Lifestyle  各頻道之會員專區內公開發佈,不另作通知。
 13. 本活動由2023年6月16日下午3時開始,此時間或之後的換領方為認可換領,禮品數量有限,先到先得,換完即止。
 14. 如有任何爭議,U Lifestyle 保留最終決定權。
 15. 資料及圖片只供參考,一切以實物為準。
參加日期:
由6月15日