U Food 送您LE CREUSET聯乘Doraemon限定版陶瓷餐具

詳情:

<<U Food 送您LE CREUSET聯乘Doraemon限定版陶瓷餐具>>活動已經完結,多謝各會員踴躍參加!

得獎名單如下:

多啦A夢陶瓷餐具

Ng Ka Man Frebby

NG DAVID

 

多啦美陶瓷餐具

WONG HIU YAN JENNIFER

Li Tung

所有得獎電郵已經發出,請各得獎者查收用作U Lifestyle會員登記之郵箱。 

**注意: 得獎通知電郵有機會被錯誤分類至垃圾電郵箱(Spam)。 

***************************

早前Le Creuset《多啦A夢系列》廚具一上市已瞬間售罄,短短幾日間無論香港定日本都一碟不留,想召喚多啦A夢、多啦美同您一齊尋找美食都唔係咁易。不過,身為我哋嘅會員當然可享有至高無尚嘅代遇!

U Food會員下載咗U Lifestyle App之後,即可到會員活動專區參加簡單遊戲,想得到LE CREUSET多啦A夢或多啦美百寶袋陶瓷餐具就馬上行動啦!►立即下載App

 

參加方法:

1.) 讚好 U Food Facebook專頁

2.) 讚好 此FB帖子

3.) 於此FB帖子下留言「召喚多啦A夢」或「召喚多啦美」及tag兩位朋友

4.) 進入 U Lifestyle App內「會員活動」專區,填妥參加表格及回答簡單問題

>>>立即入APP參加<<<

 

得獎名單將於2021年5月21日後於Food.Ulifestyle.com.hk網站內公佈,得獎者將收到電郵通知領獎詳情。

 

條款及細則

* 此活動為U Lifestyle App限定活動,每位參加者均須先免費下載U Lifestyle App。

* 每位參加者只可進入U Lifestyle App並在已登入帳號之情況下填妥參加表格及提交參加表格一次,提交之答案如有抄襲、使用不當用語、虛構、挑釁或誤導,將被取消資格。

* 每位參加者須成為U Food Facebook Fans,於Facebook 讚好 (like) 此活動Facebook帖子(post),並於該帖子下留言「召喚多啦A夢」或「召喚多啦美」及標籤(tag) 2位朋友。

* 活動日期由即日起至2021年5月2日晚上11時59分止,以U Lifestyle系統時間為準。

* U Lifestyle團隊將根據參加者提交之答案內容質素選出4位最具心思的答案為得獎者,得獎者可獲得LE CREUSET多啦A夢或多啦美百寶袋陶瓷餐具3件裝﹙指定款式﹚。

* 得獎名單將於2021年5月21日或以後於Food.ULifestyle.com.hk 及U Lifestyle App之會員專享版面公佈,得獎者將收到電郵通知有關領取獎品事宜。

* 凡參加遊戲,會員均須提供正確個人資料,未有提供資料、資料有誤或重複參加者,其參加資格將被取消。

* 得獎者需確定所提供的個人資料無誤,因未能聯絡或資料出錯令得獎者未能如期領取獎品,主辦機構概不負責,獎品將不獲補發或作廢,其他參加者不能補上。 

* 參加者須同意接受U Lifestyle的私隱條款服務條款及此活動之一切細則及條款。

* 得獎者需親臨指定領獎地點領取相關獎品。

* 有關獎品之品質和用後反應,Food.ULifestyle.com.hk及U Lifestyle概不負責。

* 所有獎品不得更換、退回、轉讓或兌換現金。

* Food.ULifestyle.com.hk及U Lifestyle保留對此推廣活動及獎品之條款及細則的修改權利,任何改動將於Food.ULifestyle.com.hk及U Lifestyle App之會員專享版面公開發佈,不另作通知。

* 香港經濟日報集團員工及家屬不得參與是次活動,以示公允。

* 如有任何爭議,Food.ULifestyle.com.hk及U Lifestyle保留最終決定權。

* 如有查詢,請電郵至 info.food@ulifestyle.com.hk。

參加日期:
由4月19日