Yoroshi化粧堂👍🏻推薦💕

雷門 淺草寺 仲見世商店街 商店街有間Yoroshi化粧堂 有隻365護手霜 係生日日期既樽 有唔同嘅花紋圖案 而且都係好香嘅👍🏻👍🏻👍🏻最適合買黎做手信 #雷門 #淺草寺 #仲見世商店街 #東京 #日本之行 #日本之旅 #玉兔賀社群

地址
淺草寺 雷門 (風雷神門)
2-chōme-3-1 Asakusa, Taito City, Tokyo 111-0032日本
評分
5/5
手信必買
👍👍👍
下一篇載入中