Xove 我的美白救星

雖然已踏入秋季,但日日曬到嗰人乾曬,哩個時候,我就最喜歡用Xove 煥白淨斑精華來急救皮膚,睡醒就皮膚靚返曬 #Unimat送您牛油果輕食果昔 #BeYourself #空瓶分享 #女生好物分享 #UBA2023

平均消費
HK$780
地址
海港城
香港尖沙咀廣東道
評分
5/5
下一篇載入中