Popmaze

今日係高登先睇完戲,去咗附近嘅Popmaze食嘢,我朋友上網搵嘅呢個地點,其實大家都未嚟過,佢以為人哋好大間,其實係小店嚟嘅,仲好啦,我認真,鍾意小店。 我食咗個All day breakfast,朋友就要咗個柚子炸雞配雪糕,我同佢都要咗lemonade但佢杯粉紅色嘅要貴幾蚊😝 個早餐好好,賣相超靚,每樣都做得好好味,亮點佢係配炸蕃薯條,香脆甜美,我話想要啲茄汁店完都毫不吝嗇咁俾咗好大兜我。試咗一嚿朋友嗰份炸雞,味道唔差但我想佢再脆啲。

平均消費
HK$0
地址
爹核士街10B號
香港西環爹核士街10B號
評分
5/5
👍
👍
下一篇載入中