Chill Chill at 449 2023/09/26

西貢一流打卡夢幻甜品

平時去西貢食海鮮就食得多😌今次朋友帶大家食下甜品!😍行到去西貢市場街嘅盡頭,轉過彎入到去西貢大街!😝就會見到今日要介紹嘅Chill Chill @449!!佢有好多雪糕同埋飲品!而且全部都好靚!啱曬大家去打卡😆 佢嘅每一杯飲品都係即叫即整架!未試過嘅真係要去試下!佢啲飲品整得勁靚!打卡一流!!而且消暑都一流添🤤 地址: Chill Chill @449 📍西貢西貢大街21號地舖 #熱門菜式 #西貢 #Chill#chillchill449#西貢大街 #香港 #香港美食 #梵高的星空 #打卡美食

平均消費
HK$100
地址
Chill Chill at 449
G/F, 21 Sai Kung Tai St, Sai Kung, 香港
評分
5/5
好靚咁🙂