🌹🌷Happy Valentine’s Day🌸🌺

呢隻鸚鵡🦜好逼真,真係好似真嘅一樣!幾可亂真!🌞🌞😅😅😅👏🏻👏🏻👏🏻 其他動物🦌🦌🐾🐾都好可愛!🌺🌸🌼🌻🥀🌹🌷💐🍄當然唔少得啲花花草草🪨🪨👍🏻👍🏻👍🏻 即使今日係情人節,都唔使使好多錢💵💰💵💰!影吓相📸📷🍁🍂🍃☘️🍀🌳都可以好開心🫶🏻🫶🏻🫶🏻香港有多好多地方都好靚😍😍😍希望大家都會好好珍惜😘😘😘🥰🥰🥰 #UCreator#好去處#chill#2024美肌秘密#生活足跡#打卡#放鬆下先#香港好去處#好去處#香港#浪漫情人#打卡熱點#打卡好去處

地址
天水圍
香港天水圍
評分
5/5
👍🏻
隻鸚鵡真係好逼真😂
下一篇載入中