📸️美荷樓特色打卡位 呢個位置充滿舊有的樓宇情懷,好有特色,好多人都鍾意喺呢個位打卡! #社群時間囊

地址
美荷樓青年旅舍
41, 70 Berwick St, Shek Kip Mei, 香港
評分
5/5
下一篇載入中