CAFEMCM 2024/05/10

橙色誘惑!

某日行過尖沙咀美麗華商場見到呢間好誘惑橙色嘅Cafe,老婆大人聞到嗰朕咖啡香味即刻忍唔住要去幫襯,唔飲咖啡嘅我都樂意奉陪最多咪飲茶哈哈。 呢間CAFEMCM咖啡店應該係期間限定鋪!但係佢用咗呢個好搶眼嘅橙色感覺好正,同平時見開啲咖啡店比起上嚟我覺得親切又舒服得多。 呢間咖啡店有個好特別嘅服務,只要幫襯買杯嘢飲就可以有一張明信片,寫好之後咖啡店係會代客人真正郵寄出去呢個服務真係好鬼正!等我都寫返張情話綿綿嘅卡俾老婆大人先。 呢度除咗可以飲到咖啡同埋其他特別飲品之外,亦都有佢哋自家品牌嘅咖啡豆、掛耳咖啡同埋曲奇,飲過鍾意嘅可以即刻帶返屋企慢慢嘆。 我同老婆大人就各自點咗杯咖啡同埋茶,除咗可以睇住咖啡師即刻沖俾我哋仲可以同時請教佢好多關於咖啡嘅知識添。 雖然我飲唔到咖啡但係呢度會有好多唔同口味嘅茶比我揀,我就揀咗杯南非博士玫瑰紅茶嚟嘆!呢杯博士茶入口都幾順滑有小小花果香香幾啱我口味,大家記得飲嘅時候揭開杯套上面嘅打氣金句,返工做到個人好攰嘅時候見到呢啲正能量嘅打氣金句即刻醒神唔少呀。 而老婆大人就揀咗冰凍嘅橘子回憶!呢杯係咖啡店嘅招牌飲品,用秘製金橘醬加佢哋嘅咖啡同埋梳打水溝出嚟飲落好清爽仲有層次佢勁鍾意囉!仲話下次要再去試埋其他咖啡添佢真係好鍾意呢間cafe囉。

地址
CAFEMCM
香港尖沙咀彌敦道132號美麗華廣場一期地面LG-D
評分
5/5
感謝分享🙌
求 互關🙏🏻
下一篇載入中