📸️構圖好靚嘅樓宇 呢個利用日光來照射的樓宇結構,利用光與線條,影相特別靚! #社群時間囊

地址
賽馬會創意藝術中心
香港石硤尾白田街30號
評分
5/5
下一篇載入中