AIA嘉年華

AIA嘉年華!是大家拍拖約會的好地方!又有得玩,又有得影相,又有得拎公仔氹另一半開心!#祝大家生日快樂

平均消費
HK$17
地址
中環海濱活動空間
香港中環龍和道9號
評分
5/5
😀
下一篇載入中