2023/11/05

Beef Jerky

澳洲親戚帶返嚟省親嘅手信之二。鬼佬牛肉乾,佢哋嘅牛肉乾真係乾,肉味濃,比較靭,你睇佢仲係無糖......噤健康你學咩人食零食啫?。同食開嘅台灣或澳門或東南亞嘅大不同。我諗我唔係捧場客,我本人就鍾意台灣嗰種囉。

平均消費
HK$0
評分
2/5
G
G
下一篇載入中