Mikiki 2024/03/26

薩莉亞世一甜品

薩莉亞 🔸香煎三文魚 三文魚無調味 但煎得幾香 配菜係粟米同薯粒 🔹雞肉多利亞 必食多利亞 雖然份量吾多 但味道世一 🔸檸檬雪芭 雪芭有驚喜 檸檬味好香 #社群歎世界#社群歎世界#您去玩我找數 食落酸酸甜甜 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻

平均消費
HK$100
地址
Mikiki
香港新蒲崗太子道東638號
評分
3/5
下一篇載入中