《U Beauty 12周年賞》一連四周 25+美妝好物放送!

詳情:

U Beauty迎來第12個年頭(撒花)!首先感謝大家一路以來嘅支持~ U Beauty將會繼續為大家帶來更多25+年輕肌資訊、護膚美妝新品推介、時裝服飾提案、網購優惠分享,以及推出更多自家影片節目—《25+美肌研究所》《美編日誌》等,亦請大家多多支持美編們—Phy及Keisha呢!

為慶祝12周年,U Beauty今個月準備咗一連四星期嘅會員送禮活動,送出4款25+美妝好物!


想得到以上好物,記得鎖定U Beauty網站會員活動專區以及U Beauty嘅Facebook專頁Instagram帳號呀!


4
7 第一擊《U Beauty 12周年賞 25+美肌周》— 已完結,謝謝參與!

414 第二擊《U Beauty 12周年賞 25+美妝周》— 已完結,謝謝參與!
4月21日 第三擊《U Beauty 12周年賞 25+香氣周》— 已完結,謝謝參與!
4月28日 第四擊《U Beauty 12周年賞 25+美髮周》— 已完結,謝謝參與!

想繼續參加更多送禮活動、專享會員優惠?記得去App Store/ Play Store俾U Lifestyle App五星星評分啊!

*圖片只供參考
*活動須受條款及細則約束

參加日期:
已完結